Link nofollow trong SEO

Link nofollow là một thuộc tính được thêm vào trong thẻ HTML của một liên kết (hyperlink) để chỉ định cho công cụ tìm kiếm rằng liên kết đó không nên được theo dõi hoặc đánh giá giá trị SEO của nó. Nói cách khác, khi bạn thêm thuộc tính nofollow cho một liên kết, bạn đang nói với các công cụ tìm kiếm như Google rằng liên kết này không nên được coi là một tài nguyên chất lượng cao để đánh giá và đóng góp vào việc xếp hạng của trang web liên kết đến.

Các bài viết liên quan:

Link nofollow thường được sử dụng trong những trường hợp sau:

 1. Ngăn chặn spam: Các liên kết có nguồn gốc từ những bình luận spam hoặc liên kết không chất lượng có thể bị thêm thuộc tính nofollow để ngăn chặn việc truyền dẫn giá trị SEO không mong muốn đến trang web của bạn.
 2. Liên kết trả phí: Khi bạn đặt liên kết trả phí, như quảng cáo trả tiền cho việc đặt liên kết, bạn cần thêm thuộc tính nofollow theo quy định của Google để tuân thủ chính sách quảng cáo của công cụ tìm kiếm này.
 3. Liên kết không đáng tin cậy: Nếu bạn không tin tưởng vào nguồn gốc hoặc nội dung của một liên kết, bạn có thể thêm thuộc tính nofollow để tránh liên kết đó ảnh hưởng đến SEO của trang web của bạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng link nofollow cần được cân nhắc kỹ lưỡng và tuân thủ chính sách của Google để tránh vi phạm và ảnh hưởng đến SEO của trang web của bạn.

Tại sao cần sử dụng link nofollow

Có một số lý do mà bạn cần sử dụng link nofollow trong chiến lược SEO của bạn, bao gồm:

 1. Ngăn chặn spam: Link nofollow được sử dụng để ngăn chặn các liên kết spam hoặc liên kết không chất lượng từ các nguồn không đáng tin cậy, như bình luận spam trên blog hoặc diễn đàn. Điều này giúp duy trì tính chất chất lượng của liên kết trên trang web của bạn và ngăn chặn các liên kết không mong muốn hoạt động đến trang web của bạn.
 2. Tuân thủ chính sách của công cụ tìm kiếm: Google và các công cụ tìm kiếm khác có chính sách riêng về việc sử dụng liên kết trả phí hoặc các hoạt động quảng cáo trên trang web. Sử dụng link nofollow cho các liên kết trả phí, quảng cáo trả tiền hoặc các liên kết không đáng tin cậy giúp đảm bảo tuân thủ chính sách của các công cụ tìm kiếm và tránh bị xử phạt vì vi phạm các quy định này.
 3. Kiểm soát việc phân phối giá trị SEO: Việc sử dụng link nofollow cho một số liên kết trên trang web của bạn giúp kiểm soát cách giá trị SEO được phân phối. Bạn có thể tập trung chia sẻ giá trị SEO đến những liên kết quan trọng hơn, trong khi giữ lại kiểm soát trên các liên kết không đáng tin cậy hoặc không muốn chia sẻ giá trị SEO.
 4. Bảo vệ tài nguyên của bạn: Nếu bạn có tài nguyên độc quyền hoặc nội dung có giá trị mà bạn không muốn chia sẻ hoàn toàn với các trang web khác, bạn có thể sử dụng link nofollow để đảm bảo rằng các trang web khác không truy cập vào các tài nguyên này thông qua các liên kết từ trang web của bạn.

Tóm lại, việc sử dụng link nofollow trong chiến lược SEO của bạn có thể giúp ngăn chặn spam, tuân thủ chính sách của công cụ tìm kiếm, kiểm soát phân phối giá trị SEO và bảo vệ tài nguyên của bạn trên trang web của bạn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sử dụng link nofollow cần được thực hiện một cách cân nhắc và tuân thủ chính sách của

Cách sử dụng link nofollow trong SEO

Có một số cách bạn có thể sử dụng link nofollow trong chiến lược SEO của bạn, bao gồm:

 1. Nofollow cho các liên kết trả phí: Nếu bạn có các liên kết trả phí trên trang web của bạn, chẳng hạn như quảng cáo trả tiền, bài đánh giá trả phí, hoặc liên kết liên quan đến hoa hồng, bạn nên sử dụng thuộc tính nofollow cho các liên kết này. Điều này giúp đảm bảo tuân thủ chính sách của Google về liên kết trả phí và giúp tránh bị xử phạt vì vi phạm các quy định này.

Ví dụ:

<a href="https://example.com/quangcao" rel="nofollow">Liên kết quảng cáo</a>
 1. Nofollow cho các liên kết không đáng tin cậy: Nếu bạn có các liên kết đến các nguồn không đáng tin cậy, chẳng hạn như các trang web spam, diễn đàn không chất lượng, hoặc các trang web có nguy cơ bị đánh cắp thông tin người dùng, bạn cũng nên sử dụng thuộc tính nofollow cho các liên kết này. Điều này giúp giữ tính chất chất lượng của các liên kết trên trang web của bạn và ngăn chặn các liên kết không mong muốn hoạt động đến trang web của bạn.

Ví dụ:

<a href="https://example.com/nguonkhongdangtincredible" rel="nofollow">Liên kết không đáng tin cậy</a>
 1. Nofollow cho các liên kết không muốn chia sẻ giá trị SEO: Bạn có thể sử dụng thuộc tính nofollow cho các liên kết mà bạn không muốn chia sẻ giá trị SEO hoặc không muốn đánh giá đối với các công cụ tìm kiếm. Ví dụ như liên kết đến các trang giới thiệu, các trang đăng ký, hoặc các trang nội dung không quan trọng về SEO.

Ví dụ:

<a href="https://example.com/trangkhongmuonghiaseo" rel="nofollow">Liên kết không muốn chia sẻ giá trị SEO</a>

Lưu ý là việc sử dụng link nofollow cần được thực hiện một cách cân nhắc và tuân thủ chính sách của công cụ tìm kiếm. Đồng thời, nên đảm bảo rằng các liên kết quan trọng và liên quan đến nội dung của bạn không bị đánh dấu nofollow. Nên tập trung vào việc xây dựng liên kết tự nhiên, chất lượng và liên quan đến nội dung của bạn để cải thiện độ tin cậy và thứ hạng của trang web của bạn trên công cụ tìm kiếm.

Để thêm thuộc tính nofollow vào liên kết, bạn chỉ cần thêm rel="nofollow" vào thẻ <a> của liên kết. Ví dụ:

<a href="https://example.com/quangcao" rel="nofollow">Liên kết quảng cáo</a>

Hoặc bạn có thể sử dụng plugin hoặc công cụ SEO để tự động thêm thuộc tính nofollow cho các liên kết trên trang web của bạn.

Lưu ý là Google và các công cụ tìm kiếm khác có thể thay đổi chính sách liên quan đến thuộc tính nofollow, vì vậy hãy luôn cập nhật và tuân theo các hướng dẫn mới nhất của công cụ tìm kiếm mà bạn đang sử dụng.

Lợi ích của việc sử dụng link nofollow trong SEO

Sử dụng link nofollow trong SEO có thể mang lại một số lợi ích quan trọng, bao gồm:

 1. Kiểm soát liên kết chất lượng: Link nofollow giúp bạn kiểm soát các liên kết trên trang web của mình, đặc biệt là các liên kết đến các nguồn không đáng tin cậy hoặc không liên quan. Điều này giúp duy trì tính chất lượng và độ tin cậy của trang web của bạn trong mắt các công cụ tìm kiếm.
 2. Ngăn chặn spam: Việc sử dụng link nofollow trên các liên kết không tin cậy hoặc các bình luận người dùng có thể giúp ngăn chặn spam trên trang web của bạn. Nhiều công cụ tìm kiếm sẽ không theo dõi các liên kết nofollow, do đó các liên kết này sẽ không được xem xét trong quá trình đánh giá độ uy tín của trang web.
 3. Tuân thủ chính sách của công cụ tìm kiếm: Một số công cụ tìm kiếm, như Google, yêu cầu người dùng sử dụng link nofollow cho các liên kết quảng cáo, liên kết bài đăng có trả phí hoặc liên kết không tự nhiên để tuân thủ chính sách của họ. Sử dụng link nofollow giúp bạn tuân thủ các quy định của các công cụ tìm kiếm và tránh bị xử phạt.
 4. Tăng tính chuyên nghiệp: Sử dụng link nofollow cho các liên kết không liên quan hoặc quảng cáo trên trang web của bạn có thể làm cho trang web của bạn trông chuyên nghiệp hơn. Điều này giúp tăng độ tin cậy của trang web và cải thiện trải nghiệm người dùng.
 5. Tập trung vào liên kết chất lượng: Việc sử dụng link nofollow cho các liên kết không quan trọng giúp bạn tập trung vào xây dựng liên kết chất lượng, tự nhiên và liên quan đến nội dung của bạn. Điều này có thể cải thiện độ tin cậy của trang web và tăng cơ hội tối ưu hóa SEO cho các liên kết quan trọng hơn.

Tóm lại, việc sử dụng link nofollow trong SEO có thể mang lại nhiều lợi ích quan trọng, từ việc kiểm soát liên kết chất lượng đến ngăn chặn spam, tuân thủ chính sách của công cụ tìm kiếm, tăng

Các lưu ý khi sử dụng link nofollow

Khi sử dụng link nofollow trong SEO, bạn nên lưu ý các điểm sau đây:

 1. Sử dụng link nofollow một cách hợp lý: Link nofollow nên được sử dụng cho các liên kết không đáng tin cậy, không liên quan hoặc các liên kết quảng cáo. Đừng sử dụng link nofollow trên các liên kết chất lượng, liên quan và tự nhiên, vì điều này có thể ảnh hưởng đến SEO của trang web của bạn.
 2. Tránh việc lạm dụng link nofollow: Sử dụng quá nhiều link nofollow trên trang web của bạn có thể bị coi là việc lạm dụng và không tuân thủ các quy định của công cụ tìm kiếm. Điều này có thể dẫn đến xếp hạng xấu hơn hoặc bị xử phạt từ các công cụ tìm kiếm.
 3. Xem xét chính sách của công cụ tìm kiếm: Mỗi công cụ tìm kiếm có thể có chính sách khác nhau về việc sử dụng link nofollow. Vì vậy, bạn nên xem xét và tuân thủ chính sách của công cụ tìm kiếm mà bạn đang sử dụng, như Google hoặc Bing.
 4. Kiểm tra liên kết nofollow thường xuyên: Đôi khi các liên kết nofollow có thể được xóa hoặc thay đổi bởi người quản trị trang web hoặc nhà cung cấp dịch vụ hosting. Vì vậy, bạn nên kiểm tra thường xuyên các liên kết nofollow trên trang web của mình để đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả của chiến dịch SEO của bạn.
 5. Sử dụng các phương pháp SEO khác: Link nofollow là một phương pháp hữu ích trong SEO, nhưng không phải là giải pháp duy nhất. Bạn nên sử dụng cả link dofollow và nofollow trong chiến dịch SEO của bạn, kết hợp với các phương pháp SEO khác như tối ưu nội dung, xây dựng liên kết chất lượng và cải thiện trải nghiệm người dùng.

Tóm lại, việc sử dụng link nofollow trong SEO cần được thực hiện một cách hợp lý và tuân thủ các quy định của công cụ tìm kiếm. Bạn nên lưu ý các điểm trên để đạt được hiệu quả tốt nhất trong việc sử dụng link nofollow cho chiến dịch SEO của bạn.

Kết luận

Kết luận, link nofollow là một công cụ hữu ích trong SEO để đánh dấu các liên kết không muốn truyền giá trị đối với công cụ tìm kiếm. Sử dụng link nofollow một cách hợp lý có thể giúp đảm bảo tính chất lượng và nhất quán của liên kết trên trang web của bạn, đồng thời giúp tránh các rủi ro liên quan đến việc xếp hạng và xử phạt từ công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, việc sử dụng link nofollow cần được thực hiện cẩn thận và tuân thủ chính sách của công cụ tìm kiếm, đồng thời kết hợp với các phương pháp SEO khác để đạt được kết quả tốt nhất trong chiến dịch SEO của bạn.

Call Now Button